Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pelvik Organ Prolapsusu Olan ve Olmayan İnkontinanslı Kadın Hastalarda Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı ). 10-15 Haziran 2006, Antalya, Turkey, 10 - 15 June 2006, pp.191