Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Amasya Kırsal Mimarisinin Seyahatname ve Gezi Notları Üzerinden Tartısılarak Örneklendirilmesi

Türkiye Cumhuriyetinin 100.yılında Uluslararası Genç Arastırmacılar Sempozyumu "Dünden Bugüne Türk mimarlığı", Ankara, Turkey, 22 March 2023