Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cumhuriyetin 100 Yılında Lojman Modeli Konut Üretiminin Değerlendirilmesi: Devlet Arşivleri Ankara Lojmanları

Mimar Kemaleddin Bey Sempozyumu 'Cumhuriyetin Yüzyılında Türk Mimarlığı', Ankara, Turkey, 27 - 29 December 2023

Amasya Kırsal Mimarisinin Seyahatname ve Gezi Notları Üzerinden Tartısılarak Örneklendirilmesi

Türkiye Cumhuriyetinin 100.yılında Uluslararası Genç Arastırmacılar Sempozyumu "Dünden Bugüne Türk mimarlığı", Ankara, Turkey, 22 March 2023

Conserving the modern architectural heritage: Renovation project of Amasya Öğretmenevi

Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu Çevreden Mekana/1st International Architecture Symposium From Environment to Space, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.574-584

Evolution of urban fabric in cultural heritage through tourism: The case of Amasya İçerişehir

I. International Conference on Tourism and Architecture/1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı, Karabük, Turkey, 24 - 27 October 2018, pp.19-20

The Impact of Coastal Use on Urban Identity: the Case Studies on Mersin and Brighton

1st International Conference on Tourism and Architecture, Safranbolu, Turkey, Karabük, Turkey, 24 - 27 October 2018, pp.66-67

Geleneksel Konut Mimarisi Tipoloji Çalışması: Amasya Örneği

Dicle Ü. 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 18 May 2018, pp.94-95

Amasya Şehir Kulübü

DOCOMOMO-TR TürkiyeMimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIV. Poster Sunuşları, Zonguldak, Turkey, 27 - 28 April 2018, pp.113

Amasya İstasyon Binası

DOCOMOMO-TR Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIII. Poster Sunuşları, Balıkesir, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.102-103

Amasya Müzesi

DOCOMOMO-TR TürkiyeMimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIII. Poster Sunuşları, Balıkesir, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.32-33

Metrics

Publication

11

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals