Education Information

Education Information

  • 2019 - Continues Postgraduate

    Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Turkey

  • 2014 - 2018 Undergraduate

    Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Specıal Educatıon, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

  • 2021Eğitim Bilimleri Alanlarında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler İçin Proje Hazırlama Kursu IV

    Project Management , Ondokuz Mayıs Üniversitesi