Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gümüshacıköy Ilçesinde Bulunan Özgün Mimari Örneklerin Belgelenmesi

Türkiye Cumhuriyetinin 100.yılında Uluslararası Genç Arastırmacılar Sempozyumu "Dünden Bugüne Türk mimarlığı", Ankara, Turkey, 22 March 2023

Metrics

Publication

2