Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hymen as a Social Problem

International Paris Conference on Social Sciences- III,, Paris, France, 15 - 17 November 2019, pp.103

Türk Toplumunda Cinsel Estetik ve Kadın

International Paris Conference on Social Sciences- III,, Paris, France, 15 - 17 November 2019, pp.88-89

Türkiye'deki Acil Servislerin İşleyişi

International Paris Conference on Social Sciences- III,, Paris, France, 15 - 17 November 2019, pp.90-91

Bariyatrik Cerrahi ve Ruh Sağlığı

Palyatif Uluslararası Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.1042-1048

Psikiyatrik Bozukluğu Olan Hastaların Gönülsüz/Zorla Yatışı ve Yasalar

Palyatif Uluslararası Bakım Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.72-82