Eğitim Bilgileri

Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Türkiye 2008 - 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):4
h-indeksi (WOS):2