Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Majör ürolojik cerrahilerde postoperatif ağrı ve tiyol-disülfit hemoztazı arasındaki korelasyon

54. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), İstanbul (E-Kongre), (2020)., Turkey, 28 - 30 October 2020

Zor Havayolu olan Pediatrik olguda Sedasyon Altında Videolaringoskop ile Entübasyon

th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Antalya, Turkey, 25 September 2020