Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2014 - 2018 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2009 - 2014 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Archıtecture And Desıgn, Department Of Archıtecture, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Geleneksel Samsun evi örneğinde gerçeğin katmanlaşmasının kolektif belleğe etkisi

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü