Education Information

Education Information

  • 2017 - 2019 Postgraduate

    Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

  • 2009 - 2014 Undergraduate

    Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Turkey