Education Information

Education Information

  • 2019 - Continues Doctorate

    Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Dissertations

  • 2019 Postgraduate

    Transüretral Rezeksiyon Geçirecek Hastalarda Müziğin Kaygı ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi

    Selcuk University

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English