Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2013 - Continues Research Assistant

    Gazi University, Bilişim Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

  • 2013 - 2013 Research Assistant

    Recep Tayyip Erdogan University, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Non Academic Experience

  • 2011 - 2013 Computer Enginner

    University, Kilis 7 Aralık University, IT Center