Education Information

Education Information

  • 2017 - 2021 Postgraduate

    Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

  • 2012 - 2017 Undergraduate

    Gazi University, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Turkey