Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dasatinib İlişkili Plevral Efüzyon: Olgu Sunumu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin Uluslararası Katılımlı 44. Yıllık Kongresi “SOLUNUM 2022”, 05 November 2022

Metrics

Publication

1