Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kırmızı detoks solüsyonunun tek renk universal kompozit rezin restoratif malzemelerin renk stabilitesine etkisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Turkey, 01 October 2022, pp.36-37

Oral Liken Planusu Bulunan Olgunun Estetik Rehabilitasyonu/ Aesthetic Rehabilitation of The Case With Oral Lichen Planus

2. Uluslararası Dental-Oral Enfeksiyonlar ve 1. Ağız Mikrobiyotası Kongresi, 18-20 Mart 2022, Online, 18 March 2022, pp.172-173

Diş Ağartma Tedavilerine Güncel Bir Bakış/A Current View At Tooth Bleaching Treatments

Uluslararası Tıp, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri Kongresi, UTYAB, 21-22-23 Şubat 2022, Online, Ankara, Turkey, 21 February 2022, pp.26-27

Maksiller Bilateral Diastema Vakasının Estetik Rehabilitasyonu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 23-25 Kasım 2021, Online, Ankara, Turkey, 23 November 2021, pp.315-316

Çoklu Diastema Vakasının Estetik Rehabilitasyonu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi-2-3 Ekim 2021, Online, Ankara, Turkey, 02 October 2021

Konjenital Lateral Eksikliğinin Direkt Rezin Kompozit Restorasyonlarla Tedavisi: Olgu Raporu

Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi – ICOHER, 25-28 Ağustos 2021, Online, Ankara, Turkey, 25 August 2021, pp.384-386

Travmaya Uğramış Üst Anterior Dişlerin Tedavisi: Olgu Raporu

Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi – IGSCONG, 17-20 Haziran 2021, Online, Ankara, Turkey, 17 June 2021, pp.656-657

Books & Book Chapters

Cam İyonomer Materyallerin Diş Dokularına Bağlanması ve Klinik Uygulamaları/Clinical Applications and Adhesion to Dental Tissues of Glass Ionomer Materials

in: Güncel Adeziv Yaklaşımlar ve Klinik Adeziv Uygulamalar/Current Adhesive Approaches and Clinical Adhesive Applications, ÜÇTAŞLI,Mine Betül, Editor, Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Konular, Ankara, pp.46-51, 2022

BÖLÜM 9: İLERLEMİŞ ÇÜRÜK LEZYONLARININ DİREKT RESTORATİF TEDAVİLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

in: Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar II, Özcan Suat,Atilla Aykan Onur, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.123-134, 2022 Creative Commons License

BÖLÜM 10: İLERLEMİŞ ÇÜRÜK LEZYONLARININ İNDİREKT RESTORATİF TEDAVİLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

in: Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar II, Özcan Suat,Atilla Aykan Onur, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.135-143, 2022 Creative Commons License

ENDODONTİK GİRİŞ KAVİTESİ TASARIMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: MİNİMAL İNVAZİV ENDODONTİK GİRİŞ KAVİTESİ TASARIMLARI VE RESTORASYONLARI

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - III , Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.245-266, 2021

Metrics

Publication

32

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

7

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals