Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oral Liken Planusu Bulunan Olgunun Estetik Rehabilitasyonu/ Aesthetic Rehabilitation of The Case With Oral Lichen Planus

2. Uluslararası Dental-Oral Enfeksiyonlar ve 1. Ağız Mikrobiyotası Kongresi, 18-20 Mart 2022, Online, 18 March 2022, pp.172-173

Diş Ağartma Tedavilerine Güncel Bir Bakış/A Current View At Tooth Bleaching Treatments

Uluslararası Tıp, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri Kongresi, UTYAB, 21-22-23 Şubat 2022, Online, Ankara, Turkey, 21 February 2022, pp.26-27

Maksiller Bilateral Diastema Vakasının Estetik Rehabilitasyonu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 23-25 Kasım 2021, Online, Ankara, Turkey, 23 November 2021, pp.315-316

Çoklu Diastema Vakasının Estetik Rehabilitasyonu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi-2-3 Ekim 2021, Online, Ankara, Turkey, 02 October 2021

Konjenital Lateral Eksikliğinin Direkt Rezin Kompozit Restorasyonlarla Tedavisi: Olgu Raporu

Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi – ICOHER, 25-28 Ağustos 2021, Online, Ankara, Turkey, 25 August 2021, pp.384-386

Travmaya Uğramış Üst Anterior Dişlerin Tedavisi: Olgu Raporu

Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi – IGSCONG, 17-20 Haziran 2021, Online, Ankara, Turkey, 17 June 2021, pp.656-657

Books & Book Chapters

Cam İyonomer Materyallerin Diş Dokularına Bağlanması ve Klinik Uygulamaları/Clinical Applications and Adhesion to Dental Tissues of Glass Ionomer Materials

in: Güncel Adeziv Yaklaşımlar ve Klinik Adeziv Uygulamalar/Current Adhesive Approaches and Clinical Adhesive Applications, ÜÇTAŞLI,Mine Betül, Editor, Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Konular, Ankara, pp.46-51, 2022

BÖLÜM 9: İLERLEMİŞ ÇÜRÜK LEZYONLARININ DİREKT RESTORATİF TEDAVİLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

in: Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar II, Özcan Suat,Atilla Aykan Onur, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.123-134, 2022 Creative Commons License

BÖLÜM 10: İLERLEMİŞ ÇÜRÜK LEZYONLARININ İNDİREKT RESTORATİF TEDAVİLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

in: Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar II, Özcan Suat,Atilla Aykan Onur, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.135-143, 2022 Creative Commons License

ENDODONTİK GİRİŞ KAVİTESİ TASARIMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: MİNİMAL İNVAZİV ENDODONTİK GİRİŞ KAVİTESİ TASARIMLARI VE RESTORASYONLARI

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - III, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.245-266, 2021

Metrics

Publication

38

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

9

H-Index (Scholar)

1

Project

8

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals