Publications & Works

Books & Book Chapters

ÇOCUK VE ERGENLERDE ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA ACİL YAKLAŞIM

in: ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK ACİLLER, Elvan İŞERİ,Sarper İÇEN, Editor, Akademisyen Yayın Evi, Ankara, pp.107-124, 2020 Creative Commons License