Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reading Architecture and Literature Intersection on Philip Dick Novels

8th Annual International Conference on Architecture, Athens, Greece, 9 - 12 July 2018, pp.32

Tarihsel Kırılma Noktaları Işığında Ankara Kenti ve Mimarlık Ürünleri

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.722-723

Bahçe-Şehir Kavramı ve Ankara Bahçelievler Semti Üzerinden İrdelenmesi

1st Internatıonal Academıc Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.2828-2835 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Modern Kentten Güncelleşmeye: 21.yy Ankara Mimarlığı Üzerine Bir Okuma

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları, Z. Özlem Parlak Biçer, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.465-489, 2018