Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Japon Kültürü ve Çocuk Oyunları

MAHATMA GANDHI INTERNATIONALCONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, New Delhi, India, 25 September 2018, pp.1

Küreselleşen ve Bireyselleşen Dünyada Çocuk Olmak

MAHATMA GANDHI INTERNATIONALCONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, New Delhi, India, 25 October 2018, pp.1

Hastaneden Eve Geçiş Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 October 2018, pp.1

Gelişim geriliği riski altındaki prematüre bebeklerin hastaneden eve geçişinde anne gereksinimleri

2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI 2018), Antalya, Turkey, 29 March 2018, pp.1

Okul Öncesi Kaynaştırmanın Çocukların Gelişimine Etkisi Projesi’nden (OKGEP) Ne Öğrendik?

26.ulusal özel eğitim kongresi, Eskişehir, Turkey, 06 October 2016, pp.1

Books & Book Chapters

Fiziksel Etkinlik ve Gelişim Geriliği Olan ve Olmayan Okul Öncesi Çocuklar: Ulusal Bir Sağlık Sorunu

in: Erken Çocukluk Özel Eğitimi El Kitabı, Hatice Bakkaloğlu,Şeyda Demir, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.485-498, 2018

Bütünleştirici Eğitim ve Otizm Spektrum Bozuklukları: Arjantin'de Destek Öğretmenlerinin Uygulamaları Çalışması

in: Erken Çocukluk Özel Eğitimi El Kitabı, Hatice Bakkaoloğlu,Şeyda Demir, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.471-484, 2018

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama ve Ailelerle Çalışma

in: Okul Öncesinde Bütünleştirmeyi Hayata Geçirme, Doç.Dr. Hatice Bakkaloğlu ve Prof.Dr. Bülbin Sucuoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.79-100, 2017