Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’deki Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Amartya Sen’in Yapabilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

International Congress of Science Culture and Education, Alanya/ Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2019, pp.189

Books & Book Chapters

Türkiye’deki Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Amartya Sen’in Yapabilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

in: Sosyal Bilimler Araştırmaları, Emel ARSLAN, Tahsin TAPUR, Caner ALADAG, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.223-231, 2019

Yaşlıların Eş Kaybı Deneyimlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma:Konya Örneği

in: Güncel Sosyal Hizmet Çalışmaları, Kırlıoğlu Mehmet, Tekin Hasan Hüseyin, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.23-33, 2019