Education Information

Education Information

  • 2013 - Continues Postgraduate

    Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları (Yl) (Tezli), Turkey

  • 2008 - 2012 Undergraduate

    Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey