Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Koklear İmplant Aktivasyonunun Postüral Stabilite Üzerine Etkisi

10. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmir, Turkey, 26 December 2020

Sigara kullanımının Denge Performansı Üzerine Etkileri

6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 April 2018

Metrics

Publication

3