Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

 • 2010 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

 • 1996 - 2010 Öğretim Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİ

 • Lisans Görme Eng. Öğretim Yöntemleri

 • Lisans Görme Yetersizliğinde Öğretimin Desenlenmesi

 • Lisans GEZEREK ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI 1

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması- I

 • Lisans GÖRME ENG. MATEMATİK ÖĞRETİMİ 1

 • Lisans Özel Eğitimde Matematik Öğretimi (2. Grup)

 • Doktora AKADEMİK KAVRAM VE BECERİLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

 • Lisans Engelsiz Toplum Yaratmak

 • Lisans Özel Eğitimde Matematik Öğretimi (1. Grup)

 • Lisans GÖRME ENG. YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 1

 • Lisans Seçmeli VI- Ağır ve Çoklu Yetersizlik

 • Lisans Görme Eng. Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi

 • Lisans Özel Eğitim

 • Yüksek Lisans YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması 1

 • Lisans Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi 2

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması 2

 • Yüksek Lisans Yönetim ve Bağımsız Hareket Becerileri

 • Lisans Matematik Öğretimi 1

 • Lisans Gezerek Özel Eğitim Uygulamaları 2

 • Lisans Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Öğretimin Desenlenmesi

 • Lisans Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi 1

 • Lisans Matematik Öğretimi 2

Yönetilen Tezler