Announcements & Documents

Artificial Intelligence in Drug Discovery and Development
Other
7/5/2022

Yapay Zekâ Yardımı ile Üretilmekte Olan İlaçlar

Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme tekniklerindeki yenilikler profilaksi, tıbbi teşhis ve tedavide devrim yaratarak hastanın ilaca ve tedaviye ulaşmasını kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Bu teknikler yardımıyla COVID-19, kanser, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, nadir hastalıklar dahil olmak üzere düzinelerce terapötik alanda ilaçlar ve aşılar geliştirilmektedir. Bu bölümde ilaç keşfinde yapay zekâ kullanan girişimler ve onlarla ortak olan ilaç firmalarının şu an devam etmekte olan çalışmaları derlenmiştir.

Keşif Aşamasındaki İlaçlar

 

Çizelge 41 Keşif aşamasındaki ilaçlar

Şirket

İlaç

Terapötik Alan

Endikasyon

Referans

A2A Pharmaceuticals

A2A-O-04

Onkoloji

Lösemi

(a2apharma.com  2021)

A2A Pharmaceuticals

A2S-I01

İmmünoloji

Otoimmün Hastalık

A2A Pharmaceuticals

A2A-O-06

Onkoloji

Lösemi

A2A Pharmaceuticals

A2A-O-02

Onkoloji

Katı Tümörler

A2A Pharmaceuticals

A2A-O-03

Onkoloji

Katı Tümörler

A2A Pharmaceuticals/Biomega Fusion

BMF-219

Onkoloji

Lösemi ve Katı Tümörler

A2A Pharmaceuticals/ Daewong

A2A-C01

Onkoloji

Lösemi ve Katı Tümörler

A2A Pharmaceuticals/Laxai Pharma

Açıklanmamış

Antiviral

Covıd-19

Acurastem

Açıklanmamış

Nöroloji

Amyotrofik Lateral Skleroz/ Frontotemporal Demans

(acurastem.com  2022)

Acurastem

Açıklanmamış

Nöroloji

Amyotrofik Lateral Skleroz/ Demans

Acurastem

Açıklanmamış

Nöroloji

Amyotrofik Lateral Skleroz/ Demans

Acurastem

Açıklanmamış

Antiviral

Fosfoinositid Kinaz İnhibitörü

Auransa

Açıklanmamış

Onkoloji

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (SCLC)

 

(auransa.com  2022)

 

 

 

 

 

 

Auransa

Açıklanmamış

Metabolik Hastalık

Romatoid Artrit

Auransa

Açıklanmamış

Metabolik Hastalık

NASH (Nonalkolik Steatohepatit)

Auransa

Açıklanmamış

Nöroloji

Alzheimer Hastalığı

Auransa

Açıklanmamış

Onkoloji

Covıd-19

Auransa

Açıklanmamış

Onkoloji

Akut Miyeloid Lösemi

Auransa

Açıklanmamış

Onkoloji

Multipil Myeloma

Aria Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Fibrozis

Fib3

(ariapharmaceuticals.com  2022)

Aria Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Onkoloji

Açıklanmamış Onc4

Cloud Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Nadir Hastalık

Pdkk2 İnhibitörü

(cloudpharmaceuticals.com  2022)

Cloud Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Onkoloji

Pd-1 İnhibitörü

Coral Genomics

Açıklanmamış

Kardiyovasküler

Lipit Metabolizması

(coralgenomics.com  2022)

Coral Genomics

Açıklanmamış

İmmünoloji

Anti-Tnfα Hedefine Cevap Vermeyenler

Coral Genomics

Açıklanmamış

İmmünoloji

Anti-Tnfα Adjuvanı

Coral Genomics

Açıklanmamış

Gen Terapisi

Hepatik Gen Tx

Deep Genomics

Açıklanmamış

Nöroloji

Demans

(deepgenomics.com  2022)

Deep Genomics

Açıklanmamış

Metabolik Hastalık

Wilson Hastalığı

Deep Genomics

Açıklanmamış

Nöroloji

Epilepsi

Deep Genomics

Açıklanmamış

Nöroloji

Parkinson Hastalığı

Deep Genomics

Açıklanmamış

Metabolik Hastalık

Gut Hastalığı

Exscientia

Açıklanmamış

İmmünonkoloji

Açıklanmamış

(exscientia.ai  2022)

Exscientia/Rallybio

Açıklanmamış

İmmünonkoloji

Açıklanmamış

Exscientia/BMS

Açıklanmamış

Onkoloji

Açıklanmamış

Exscientia

Açıklanmamış

Antiviral

Covıd-19

Lantern Pharma

LP-184

Üriner Sistem

Mesane

(lanternpharma.com  2022)

Lantern Pharma

LP-A18

Onkoloji

ADC - Katı Tümörler

Pharos iBT

PHI-201

Onkoloji

KRAS Kaynaklı Kanserler

(pharosibt.com  2022)

Pharos iBT

PHI-301

Onkoloji

Focal Adhesion Kinaz (Fak)

Pharos iBT

PHI-401

Onkoloji

ALK Kaynaklı Kanserler

Pharos iBT

PHI-501

Onkoloji

N-RAS Kaynaklı Kanserler

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Nöroloji

Nöroinflamasyon

(recursion.com  2022)

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Onkoloji

Küçük Molekül MYC İnhibitörleri

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Onkoloji

Kanser İmmünoterapi Hedef Alfa

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Onkoloji

Kanser İmmünoterapi Hedef Beta

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Onkoloji

Hepatoselüler Karsinoma

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Nöroloji

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Tip 2

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Nadir Hastalık

Batten Hastalığı

Schrödinger

CDC7

Onkoloji

Hematolojik Kanserler ve Katı Tümörler

(schrodinger.com  2022; sirenasmd.com  2022)

Schrödinger

WEE1

Onkoloji

Jinekolojik Kanserler ve Diğer Solid Tümörler

Schrödinger/Bristol Myers Squibb

SOS1 / KRAS

Onkoloji

Kras Kaynaklı Kanserler

Schrödinger/Zai Laboratories

Açıklanmamış

Onkoloji

DNA Hasar Cevabı

Sirenas

Açıklanmamış

İmmünoloji

T-Hücre Tükenmesinin Tersine Çevrilmesi

(sirenasmd.com  2022)

Sirenas

Açıklanmayan RIG-I agonisti

Açıklanmamış

Açıklanmamış

Sirenas

Açıklanmayan cGAS antagonisti

Açıklanmamış

Açıklanmamış

Standigm

Açıklanmamış

Onkoloji

Açıklanmayan Kanser

(standigm.com  2022)

Standigm

Açıklanmamış

Metabolik Hastalık

Nonalkolik Steatohepatit (Nash)

Standigm

Açıklanmamış

Nöroloji

Parkinson Hastalığı

Standigm

Açıklanmamış

Nadir Hastalık

Nadir Deri Hastalığı

Standigm

Açıklanmamış

Bulaşıcı Hastalık

Tüberküloz

X-37

Açıklanmayan ZAP-70 inhibitörü

İmmünoloji

Otoimmün Hastalık

(x37.ai  2022)

X-37

Açıklanmayan PIM 3 inhibitörü

Onkoloji

Kanser

X-37

Açıklanmayan STING inhibitörü

İmmünoloji

Sistemik Lupus Eritematoz

X-37

Açıklanmayan faktör XIIa inhibitörü

Kardiyoloji

Antikoagülasyon

X-37

Açıklanmayan SHP2 inhibitörü

Onkoloji

Kanser

 

1.1.1    Preklinik Aşamadaki İlaçlar

 

Çizelge 42 Preklinik aşamadaki ilaçlar

Şirket

İlaç

Terapötik Alan

Endikasyon

Referans

Acurastem

Açıklanmamış

Nöroloji

Amyotrofik Lateral Skleroz

(acurastem.com  2022)

AI Therapeutics

AIT–102

Nadir Hastalık

Nadir Hastalık

(ai-therapeutics.com  2022)

AI Therapeutics

LAM-002

Nöroloji

Amyotrofik Lateral Skleroz

AI Therapeutics

LAM-005

Nadir Hastalık

Açıklanmamış

Auransa

Açıklanmamış

Onkoloji

Hepatoselüler Karsinom (Hcc)

(auransa.com  2022)

Auransa

Açıklanmamış

Onkoloji

Prostat Kanseri

Auransa

Açıklanmamış

Kardiyovasküler

Kalp Koruyucu

Auransa

Açıklanmamış

Açıklanmamış

Çoklu Dirençli Bakteri

Aria Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Onkoloji

Karaciğer Kanseri

(ariapharmaceuticals.com  2022)

Aria Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Fibrozis

Fib2

Aria Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Fibrozis

Fib3

Aria Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Enflamasyon ve İmmünoloji

Açıklanmayan Bağışıklık Durumu 2

Aria Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Enflamasyon ve İmmünoloji

Açıklanmayan Bağışıklık Durumu 3

Aria Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Enflamasyon ve İmmünoloji

Açıklanmayan İnflamatuar Durum 1

Aria Pharmaceuticals/ 1st Biotherapeutics

Açıklanmamış

Onkoloji

Glioblastom

Aria Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Onkoloji

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri

Aria Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Metabolik Hastalık

Açıklanmayan Metabolik Durum 1

Berg

BPM28740

Onkoloji

Açıklanmamış

(berghealth.com  2022)

BioXcel Therapeutics

BXCL501

Nöroloji

Deliryum

(bioxceltherapeutics.com  2022)

BioXcel Therapeutics

BXCL502

Nöroloji

Opioid Yoksunluğu

BioXcel Therapeutics

BXCL701

Onkoloji

Çoklu Tümör Tipleri

Biovista

BVA201

Nöroloji

Multipl Skleroz

(biovista.com  2022)

Biovista

BVA202

Nöroloji

Leber'in Kalıtsal Optik Nöropatisi, Friedreich Ataksisi

Biovista

BVA101

Nöroloji

Multiple Sclerosis

Biovista

BVA601

Nöroloji

Epilepsi

Biovista

BVA501

Onkoloji

Gioblastoma, Melanom, Tiroid Kanseri

Biovista

BVA701

Onkoloji

Gioblastoma, Melanom, Tiroid Kanseri

Biovista

Karma Terapi

Nöroloji

Kronik Yorgunluk Sendromu / Miyaljik Ensefalomiyelit

BlackThorn Therapeutics

BTRX-323511

Nöroloji

Otizm

(blackthornrx.com  2021)

CaroCure

CCP3-5

Onkoloji

Meme Kanseri

(carocure.com  2022)

CaroCure

CCP3-4

Onkoloji

Böbrek Kanseri

CaroCure

CCP3-3

Onkoloji

Melanoma

CaroCure

CCP3-2

Onkoloji

Kolon Kanseri

CaroCure

CCP3-1

Onkoloji

Lösemi

Cloud Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Topikal Dermatit

Jak3 İnhibitörü

(cloudpharmaceuticals.com  2022)

Cloud Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Bulaşıcı Hastalık

Koronavirüsler

Cloud Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Onkoloji

Kemoterapi Yan Etki Azaltma

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Antiviral

Covid-19

(collaborationspharma.com  2022)

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Bulaşıcı Hastalık

Staphylococcus A

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Nöroloji

Alzheimer Hastalığı

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Bulaşıcı Hastalık

Ebola

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Bulaşıcı Hastalık

Chagas Hastalığı

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Bulaşıcı Hastalık

M. Tüberküloz A

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Bulaşıcı Hastalık

HIV

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Nadir Hastalık

Batten Cln1

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Bulaşıcı Hastalık

C. neoformans

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Bulaşıcı Hastalık

Hepatitis B

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Nadir Hastalık

Sialidaz

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Antiviral

Akut Flasit Miyelit

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Nadir Hastalık

Pitt Hopkins Sendromu

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Bulaşıcı Hastalık

Malarya

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Onkoloji

Kordoma

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Antibiyotik

Mycobacterium abscessus

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Bulaşıcı Hastalık

Norovirus

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Antiviral

Sarıhumma Hastalığı

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Onkoloji

Nöröblastom

Collaborations Pharma

Açıklanmamış

Bulaşıcı Hastalık

H1N1

Coral Genomics

Açıklanmamış

Onkoloji

Car-T İçin Sitokin

(coralgenomics.com  2022)

Evaxion Biotech

EVX-B1

Bulaşıcı Hastalık

Deri Enfeksiyonları, Staphylococcus Aureus

(evaxion-biotech.com  2022)

Evaxion Biotech

EVX-BX

Bulaşıcı Hastalık

Açıklanmamış

Gritstone Oncology

HIV

Bulaşıcı Hastalık

HIV

(gritstonebio.com  20202)

Healx

Açıklanmamış

Renal

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı (ADPKD)

(healx.io  2022)

Healx

Açıklanmamış

Onkoloji

Nörofibromatoz Tip 1 - Kutanöz Nörofibroma (CNF)

Healx

Açıklanmamış

Onkoloji

Nörofibromatoz Tip 1 - Pleksiform Nörofibrom (PNF)

Healx

Açıklanmamış

Enflamatuvar

Kronik Pankreatit

Healx

Açıklanmamış

Renal

Açıklanmayan Hastalık

Healx

Açıklanmamış

Nöroloji

Friedreich Ataksisi

Healx

Açıklanmamış

Nöromüsküler

Fasyoskapülohumoral Müsküler Distrofi (FSHD)

Healx

Açıklanmamış

Hepatik

Açıklanmayan Hastalık

Healx

Açıklanmamış

Antiviral

Covid-19

Healx

Açıklanmamış

Nöroloji

Angelman Sendromu

Healx

Açıklanmamış

Kemik

Açıklanmayan Hastalık

Healx

Açıklanmamış

Renal

Otozomal Çekinik Polikistik Böbrek Hastalığı (ARPKD)

Healx

Açıklanmamış

Hepar

Açıklanmayan Hastalık

Healx

Açıklanmamış

Nöroloji

Açıklanmayan Hastalık

Lantern Pharma

LP-184

Metabolik Hastalık

Pankreatik

(lanternpharma.com  2022)

Lantern Pharma

LP-184

Onkoloji

CNS Kanserleri - Glioblastom

Lantern Pharma

LP-184

Onkoloji

CNS Kanserleri - ATRT

Lantern Pharma

LP-284

Onkoloji

Hematolojik Kanserler

Pharos iBT

PHI-101

Onkoloji

Radyasyon Hassaslaştırıcı

(pharosibt.com  2022)

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Açıklanmamış

Clostridium difficile Kolit

(recursion.com  2022)

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Açıklanmamış

Bağışıklık Kontrol Noktası Direnci Stk11 -Mutant KHDAK

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Açıklanmamış

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Açıklanmamış

Senolitikler

SOM Biotech

SOM0226

Açıklanmamış

Ttr Amyloidosis

(sombiotech.com  2022)

SOM Biotech

SOM3355

Nadir Hastalık

Huntington Hastalığında Kore

SOM Biotech

SOM3366

Nadir Hastalık

Tardif Diskinezi

SOM Biotech

SOM0208

Nadir Hastalık

Niemann-Pick C

SOM Biotech

SOM1311

Nadir Hastalık

Fenilketonüri

SOM Biotech

SOM0044

Nadir Hastalık

Parkinson Hastalığı

SOM Biotech

SOM0061

Antiviral

Covid-19

SOM Biotech

SOM0777

Açıklanmamış

Glioblastom

Standigm

Açıklanmamış

Nöroloji

Parkinson Hastalığı

(standigm.com  2022)

Standigm

Açıklanmamış

Metabolik Hastalık

Nonalkolik Steatohepatit (NASH)

Standigm / Ajou University Hospita

Açıklanmamış

Nöroloji

Parkinson Hastalığı

 

1.1.2    Faz I Aşamasındaki İlaçlar

 

Çizelge 43 Faz I aşamasındaki ilaçlar

Şirket

İlaç

Terapötik Alan

Endikasyon

Referans

AI Therapeutics

LAM-003

Onkoloji

Akut Miyeloid Lösemi

(ai-therapeutics.com  2022)

Adagene / Guilin Sanjin Pharmaceutical Co.

ADG104

Onkoloji

Açıklanmamış

(adagene.com  2022)

Adagene

ADG106

Onkoloji

İleri/Metastatik Katı Tümörler

Adagene

ADG116

İmmünoloji

Ctla1 İnhibitörü

Adagene

ADG126

İmmünoloji

Ctla1 İnhibitörü

Berg

BPM31510

Onkoloji

Katı Tümör

(berghealth.com  2022)

Berg

BPM31510

Onkoloji

Glioblastom Multiforma

Berg

BPM31511

Onkoloji

Epidermolizis Bülloza

Berg

BPM31543

Onkoloji

Kemoterapiye Bağlı Alopesi

Exscientia / Sumitomo Dainippon Pharma

DSP-1181

Nöroloji

OCD

(exscientia.ai  2022)

Gritstone Oncology

CORAL

Antiviral

Covid-19

(gritstonebio.com  20202)

Healx

Açıklanmamış

Nöroloji

Frajil X Sendromu

(healx.io  2022)

Lantern Pharma / BioNumerik

LP-300

Onkoloji

Akciğer Kanserleri

(lanternpharma.com  2022)

Pharos iBT

PHI-101

Onkoloji

Akut Miyeloid Lösemi

(pharosibt.com  2022)

Pharos iBT

PHI-101

Onkoloji

HGSOC

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Onkoloji

Nörofibromatoz Tip 2 (Cerexis, Inc.)

(recursion.com  2022)

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Kardiyoloji

Serebral Kavernöz Malformasyon

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Kalıtsal Hastalık

Ailesel Adenomatoz Polipozis

Recursion Pharmaceuticals

Açıklanmamış

Kalıtsal Hastalık

Gm2 Gangliosidoz

Som Biontech

SOM1201

Nadir Hastalık

Adrenolökodistrofi ve Adrenomyeloneuropati

(sombiotech.com  2022)

 

1.1.3    Faz II Aşamasındaki İlaçlar

 

Çizelge 44 Faz II aşamasındaki ilaçlar

Şirket

İlaç

Terapötik Alan

Endikasyon

Referans

AI Therapeutics

LAM–002

Onkoloji

B Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma

(ai-therapeutics.com  2022)

AI Therapeutics

AIT–101

Nöroloji

Amyotrofik Lateral Skleroz

AI Therapeutics

LAM–001

İmmünoloji

Pulmoner Sarkoidoz

AI Therapeutics

LAM–001

İmmünoloji

Akciğer Nakli Sonrası Bronşiolit Obliterans

Berg

BPM31510

Onkoloji

Pankreas Tümörleri

(berghealth.com  2022)

Berg

BPM31511

Onkoloji

Squamous Cell Carcinoma

BioXcel Therapeutics

BXCL501

Nöroloji

Şizofreni veya Bipolar Bozuklukta Akut Ajitasyon

(bioxceltherapeutics.com  2022)

BioXcel Therapeutics

BXCL701

Onkoloji

Nöroendokrin Prostat Kanseri

BioXcel Therapeutics

BXCL501

Nöroloji

Alzheimer Hastalığı veya Demansta Akut Ajitasyon

BioXcel TherapeutiC

BXCL701

Onkoloji

Pankreas Kanseri

BlackThorn Therapeutics

BTRX-335140

Nöroloji

Duygudurum/Anksiyete Bozuklukları

(blackthornrx.com  2021)

Evaxion Biotech

EVX-01

Onkoloji

Metastatic Melanoma

(evaxion-biotech.com  2022)

Evaxion Biotech

EVX-02

Onkoloji

Melanoma

Globavir

GBV006

Bulaşıcı Hastalık

Dengue Enfeksiyonu

(globavir.com  2022)

Globavir

GBV007

Bulaşıcı Hastalık

Chikungunya Enfeksiyonu

Gritstone Oncology / Bristol-Myers Squibb (BMS)

SLATE

Onkoloji

Katı Tümör

(gritstonebio.com  20202)

Gritstone Oncology / Bristol-Myers Squibb (BMS)

GRANITE

Onkoloji

Katı Tümör

Lantern Pharma / Eisai

LP-100

Onkoloji

Prostat ve Yumurtalık Kanserleri

(lanternpharma.com  2022)

Pharnext

PXT864

Nöroloji

Alzheimer Hastalığı

(pharnext.com  2022)

SOM Biotech / Corino Therapeutics

SOM0226

Nadir Hastalık

TTR Amiloidozu

(sombiotech.com  2022)

SOM Biotech

SOM3355

Nöroloji

Huntington Hastalığı ve Tardif Diskinezi

SOM Biotech

SOM3355

Nöroloji

Huntington Hastalığı ve Tardif Diskinezi

SOM Biotech / Corino Therapeutics

SOM0226

Nadir Hastalık

TTR Amiloidozu

 

1.1.4    Faz III Aşamasındaki İlaçlar

 

Çizelge 45 Faz III aşamasındaki ilaçlar

Şirket

İlaç

Terapötik Alan

Endikasyon

Referans

Acurastem

AS - 1

Nöroloji

Amyotrofik Lateral Skleroz ve Frontotemporal Dejenerasyon

(acurastem.com  2022)

Pharnext

PXT3003

Nöroloji

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Tip 1a Yetişkinleri

(pharnext.com  2022)

Sunovion / PsychoGenics

Ulotaront
SEP-363856

Nöroloji

Şizofreni

(news.sunovion.com  2022)

Sunovion / PsychoGenics

SEP-4199

Psikiyatri

Bipolar Depresyon


 

 

a2apharma.com. (2021). Retrieved from https://www.a2apharma.com/

acurastem.com. (2022). Patient-Based Drug Discovery. Retrieved from https://acurastem.com/our-work

adagene.com. (2022). Pipeline. Retrieved from https://www.adagene.com/pipeline/pipeline-programs/

ai-therapeutics.com. (2022). Pipeline. Retrieved from https://www.ai-therapeutics.com/pipeline

ariapharmaceuticals.com. (2022). SCIENCE AND PIPELINE. Retrieved from https://ariapharmaceuticals.com/science-and-pipeline/

auransa.com. (2022). DRUG DISCOVERY PIPELINE. Retrieved from https://www.auransa.com/#section-6

berghealth.com. (2022). Our Pipeline. Retrieved from https://www.berghealth.com/research/healthcare-professionals/pipeline/bpm31510/

biovista.com. (2022). Pipeline – Overview. Retrieved from https://www.biovista.com/solutions/pipeline/

bioxceltherapeutics.com. (2022). PRODUCT PIPELINE. Retrieved from https://www.bioxceltherapeutics.com/our-pipeline/

blackthornrx.com. (2021). Pipeline. Retrieved from https://www.blackthornrx.com/drugs-for-neurobehavioral-disorders/

carocure.com. (2022). Pipeline. Retrieved from https://carocuredotcom.wordpress.com/pipeline/

cloudpharmaceuticals.com. (2022). Drug Product Pipeline. Retrieved from http://www.cloudpharmaceuticals.com/product-pipeline.html

collaborationspharma.com. (2022). Our Pipeline. Retrieved from https://www.collaborationspharma.com/pipeline

coralgenomics.com. (2022). Pipeline. Retrieved from https://www.coralgenomics.com/pipeline

deepgenomics.com. (2022). Pipeline. Retrieved from https://www.deepgenomics.com/pipeline/

evaxion-biotech.com. (2022). Pipeline-Overview. Retrieved from https://evaxion-biotech.com/pipeline/overview/default.aspx

exscientia.ai. (2022). Pipeline. Retrieved from https://www.exscientia.ai/pipeline

globavir.com. (2022). Pipeline. Retrieved from https://globavir.com/pipeline/

gritstonebio.com. (20202). Building a Pipeline

of Immunotherapies. Retrieved from https://gritstonebio.com/our-pipeline/

healx.io. (2022). Pipeline. Retrieved from https://healx.io/pipeline/

lanternpharma.com. (2022). Lantern Pharma Oncology Pipeline. Retrieved from https://www.lanternpharma.com/pipeline

news.sunovion.com. (2022). Pipeline. Retrieved from https://news.sunovion.com/press-release/sunovion-and-psychogenics-initiate-diamond-phase-3-clinical-studies-sep-363856/

pharnext.com. (2022). Pipeline. Retrieved from https://pharnext.com/en/pipeline/pxt864

pharosibt.com. (2022). Pipeline. Retrieved from http://pharosibt.com/m21.php

recursion.com. (2022). Pipeline. Retrieved from https://www.recursion.com/pipeline

schrodinger.com. (2022). Pipeline. Retrieved from https://www.schrodinger.com/pipeline

sirenasmd.com. (2022). Pipeline. Retrieved from https://sirenasmd.com/

sombiotech.com. (2022). PIPELINE. Retrieved from https://sombiotech.com/pipeline/

standigm.com. (2022). Partnership. Retrieved from https://www.standigm.com/partnership/

x37.ai. (2022). Pipeline. Retrieved from https://www.x37.ai/pipeline

 

12th Asian Federation of Medicinal Chemistry (AFMC) International Symposium (AIMECS 2019) "New Avenues for Design and Development of Translational Medicine"
Announcement
9/8/2019