Erken Cumhuriyet Dönemi sanat eğitimi modelinin plastik sanatlara etkisi (1923-1950)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: Seher Bilgin

Supervisor: Sema Bilici