HEMODİYALİZ HASTALARINDA GELİŞEN VASKÜLER KOMPLİKASYONLARIN ENDOVASKÜLER YÖNTEMLERLE TEDAVİSİ (C.K. KILIÇ, 2003)


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: CENAY KARABÖRK KILIÇ

Supervisor: Erhan Turgut Ilgıt