İYATROJENİK VE TRAVMATİK VASKÜLER LEZYONLARIN PERKÜTAN STENT-GRAFT UYGULANIMI İLE TEDAVİSİ (Ş. KOŞAR, 2002)


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: ŞULE KOŞAR

Supervisor: Erhan Turgut Ilgıt