Bazı metal (II) halejenür kinazolin bileşiklerinin titreşimsel spektroskopi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2004

Student: DİDAR YASA

Supervisor: ŞENAY YURDAKUL