Kristalviole kromoendoskopisinin barrett özofagusu tanısındaki rolü, barrett özofagusu mukozasında p 53 ve survivin ekspresyonu


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Approval Date: 2006

Student: ALİ RIZA ÇİMEN

Supervisor: MEHMET CİNDORUK