Bazı metal(II) phthalazine bileşiklerinin infrared spektroskopi yöntemiyle araştırılması ve phthalazine molekülünün titreşim spektrumunun teorik olarak incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2003

Student: MİNE AYASLAN

Supervisor: ŞENAY YURDAKUL