YENİ ÖGRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANAN ORTAÖGRETİM 9.SINIF FİZİK DERS KİTABININ ÖGRETMEN GÖRÜSLERİ DOGRULTUSUNDA DEGERLENDİRİLMESİ: KOCAELİ İLİ ÖRNEGİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: İlhami DÜLGEROGLU

Supervisor: MUSTAFA KARADAĞ

Abstract:

Egitim materyalleri içerisinde ders kitapları önemli bir yere sahiptir. Ders kitapları çagın gereklerine göre hazırlanmalıdır. Bu arastırmanın temel amacı: 2007 yılında yenilenen fizik ögretimi programına uygun olarak hazırlanan dokuzuncu sınıf fizik ders kitabını görsel tasarım, içerik, dil ve anlatım, ölçme ve degerlendirme açısından ögretmen görüslerinin neler oldugunun belirlenmesidir. Bu amaç dogrultusunda hazırlanan 57 soruluk kitap degerlendirme ölçegi farklı okullarda görev yapan 88 ögretmene uygulanmıstır. Arastırma sonucunda; ögretmenler dokuzuncu sınıf fizik ders kitabına görsel tasarım, içerik, dil ve anlatım, ölçme ve degerlendirme açısından 5 üzerinden ortalama 3,02 puan vermislerdir. Bu sonuç Milli Egitim Bakanlıgı'nın kriterleri olan 4,5 puandan daha az oldugu için kitabın ögretmenlerin beklentisini karsılayacak nitelikte olmadıgı anlasılmıstır.