1,2-BİS(2-piridil)etilen ve trans 1,2- BİS(4-piridil etilen moleküllerinin serbest halde ve kompleks yapıdaki titreşim frekanslarının hesaplanması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2007

Student: ZEHRA ÖZHAMAM

Supervisor: ŞENAY YURDAKUL