Glıoblastom tanılı hastaların radyoterapisinde yoğunluk ayarlı radyoterapi, helikal tomoterapi ve üç boyutlu konformal radyoterapi planlamalarında eşzamanlı ve ardışık boost tekniklerinin dozimetrik olarak karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: ERDİ GÜNAY

Supervisor: ÖZGE PETEK ERPOLAT