Ankara'da 2000 sonrası mimarlık ürünleri: Bir saptama ve değerlendirme denemesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: SENA GÜLBAHAR TUNCEL

Consultant: PINAR DİNÇ KALAYCI