Soğuk tahammülsüzlüğü semptom şiddeti anketi'nin Türkçe versiyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: MESKEN GÜMÜŞSOY

Supervisor: DERAN OSKAY