ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMI KAPSAMINDA BÜYÜK ANKARA OTELİ YENİLEME SÜRECİ VE TRİJENERASYON UYGULAMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Gökhan Hakan TURGUT

Supervisor: SARE SAHİL

Abstract:

Mimari bir tasarım ürünü olan tüm yapılar kullanılan toplam enerji miktarı içerisinde önemli bir paya sahiptir. Mekânlardaki yaşam kalitesinin ve konfor düzeyinin yükseltilmesine yönelik geliştirilen teknolojiler, yapıların tükettiği enerji miktarının artmasına neden olmaktadır. Tasarım aşamasında akılcı kararların verilebilmesi ile yapı bünyesinde, gerekli koşullar sağlandığında, alternatif enerjilerin üretilmesi ve buna bağlı olarak da enerji maliyetinin en aza indirilebilmesi mümkündür. Günümüzde enerji etkin tasarımlarda sürdürülebilirliği sağlamak için çeşitli metotlar ve sistemler kullanılmaktadır. Bunlardan biri de trijenerasyon (üçlü üretim) sistemidir. Bu sistemin kullanıldığı yapılar kendi elektriğini şehir elektrik şebekesine alternatif bir biçimde üretebilmektedirler. Ülkemizde henüz çok sınırlı sayıda uygulanmış olan trijenerasyon sistemi özellikle enerji harcamaları yüksek olan yapılarda önemli ölçüde enerji tasarrufu ve çeşitliliği sağlanabilmektedir. Elektrik üretimi sürecinde açığa çıkan yan enerjilerin kullanılmasıyla kışın ısıtma, yazın soğutma ve tüm yıl boyunca sıcak-soğuk su ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ayrıca masraf yapmaya gerek kalmamaktadır. İşletim maliyetleri önemli miktarlarda düşmektedir. v Bu çalışmada, Büyük Ankara Oteli'nin enerji etkin bir tasarım süreci ile birlikte, 2005-2009 yılları arasında, yenilenmesi süreçleri incelenmektedir. Yenileme sürecinin sebepleri ve var olan mekânsal gereksinmeler değerlendirilmektedir. Akıllı bina prensipleri ile entegre edilen en son teknolojiler ve trijenerasyon sistemi tanıtılmaktadır. Rixos Grand Ankara'da kurulan enerji etkin sistem ve faydaları irdelenmektedir. Bu tez, kendi enerjisini üreten ve ihtiyacını karşıladıktan sonra artan enerjisini şehir şebekesine verecek kapasitede tasarlanan Rixos Grand Ankara Oteli'ne özellikle önemli bir enerji etkin tasarım örneği olduğu için irdelemektedir.