Anadolu güzel sanatlar lisesi resim bölümü öğrencilerinin kavramsal sanatla ilgili görüşleri üzerine bir araştırma(Diyarbakır ili örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2008

Student: ŞENGÜL ACİL

Consultant: ŞENİZ AKSOY