Metal-yarıiletken Schottky diyotların elektriksel karakteristiklerinin frekans ve sıcaklığa bağlı incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Student: İDRİS KAYA

Supervisor: ADEM TATAROĞLU