Çelik boruların MİG MAG kaynyğında kaynak pozisyonunun nüfuziyet mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2004

Student: İLHAN CANDAN

Consultant: BEHÇET GÜLENÇ