Al/SiO2/p-Si (MIS) yapılarda temel fiziksel parametrelerin frekansa ve radyasyona bağlı incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: İLKE TAŞÇIOĞLU

Consultant: Akif Özbay