Görsel sanatlar dersinde üç boyutlu tasarımların öğretilmesinde atık nesnelerle yapılacak çalışmaların katkısı (ortaokul 6. sınıf örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: RAMAZAN KARAGÖL

Consultant: ŞENİZ AKSOY