LuXO3 (X=Al, Ga, In) perovskit bileşiklerinin temel fiziksel özeliklerinin ab initio yöntemlerle incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: GÖKÇE SÜRÜCÜ

Supervisor: YASEMİN ÇİFTCİ