Bazı metal(II) halojenür 3-acetylpyridine bileşiklerinin titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2007

Student: ZAHİDE DEMİRKAPI

Supervisor: ŞENAY YURDAKUL