Bazı metal(II) nikotinamid ve izonikotinamid bileşiklerinin yapılarının incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2002

Student: AHMET ATAÇ

Supervisor: ŞENAY YURDAKUL