Tasarım bağlamında endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin konargöçer yaşam tarzına ve maddi kültürüne etkileri ~ Mersin Yörükleri örneklemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: AYŞE ÖZGE AĞÇA

Supervisor: DİLEK AKBULUT