Yüksek Hızlı Kamera Yönlendirme Sistemleri için Kontrolcü Tasarımı ve Uygulaması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Burak Eren Birinci

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Metin Uymaz Salamci

Co-Supervisor: Bülent Özkan