Sulardaki Co(II) iyonunun adsorpsiyon yoluyla giderilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2003

Student: ERTAN SARI

Consultant: İRFAN AR