Sağlık hizmetleri üretim sürecinde fiziksel çevrenin hasta memnuniyeti ve iş tatmini üzerine etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Gata, Turkey

Approval Date: 2014

Student: TURGUT KARAALP

Consultant: PINAR DİNÇ KALAYCI