El bileği eklemi propriyosepsiyon ölçümü için kullanılan üç farklı yöntemin geçerliğinin ve güvenirliğinin karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: BARIŞ SEVEN

Supervisor: DERAN OSKAY