SPASTİK HEMİPARETİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GLUTEUS MEDİUS VE GLUTEUS MAKSİMUS KASLARINA UYGULANAN KİNEZYO BANTLAMANIN YÜRÜYÜŞ VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Student: SEDA NUR CANSEVER

Consultant: NİHAN KAFA