GaN yarıiletken ince filmlerin optik özelliklerinin fotolüminesans tekniğiyle incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: SANCAR CEBE

Supervisor: Mehmet Mahir Bülbül