Bazı metal 4-tert-butylpyridine ve phenazine bileşiklerinin infrared spektroskopisi yöntemi ile incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2004

Student: MAZİN OTHMAN

Supervisor: ŞENAY YURDAKUL